Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Vår förskola

Bonobos förskola är en privat förskola bestående av fyra avdelningar; 
- Delfinen och Ekorren - här går våra yngsta barn, 1 - 3 år
- Fjärilen - här går barn som är 4 år.
- Katten - här går 5 åringarna.

Öppettider: 
Måndag - fredag: 06.00 - 18:00

Förskolan är öppen hela sommaren dvs, verksamheten stänger inte. Inga barn omplaceras under semesterveckorna.

Verksamheten
Förskolan lägger stor vikt vid att ditt barn ska få en bra start i livet, känna trygghet i förskolan och få möjlighet att utveckla sina färdigheter, stärka sin självkänsla och sitt egenvärde samt lära sig att fungera i grupp. Vi arbetar utifrån varje barns behov där samtliga pedagoger arbetar utefter samma förhållningssätt.
Vi arbetar utifrån Läraplanen för förskolan - Lpfö 98 (rev 2016)

Sjukanmälan
Förskolan följer Socialstyrelsens rekommendationer angående smitta i förskolan och hur denna kan begränsas och förebyggas.

Klagomålshantering
Om ni har några klagomål, vänligen framför detta till Petra Haraldsson, förskolechef.