Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

   Vi har testat vilka ställen magneter fastnar på eller inte                                  Vi har även titta in i en brödrost för att se hur den fungerar
          "Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och hur enkel teknik fungerar"
Lpfö 98/16Barnen har varit på återvinningen och slängt papper och plast                            Hotta kom på besök och berättade hur mycket skräp 
                                                                                                                             det ligger i parken. Barnen får i uppdrag att plocka upp det.

"Förskolan ska sträva efter att barnen får förståelse för naturen olika kretslopp och hur människor, natur
och samhälle påverkar varandra"
Lpfö98/16


Vi har planer på att bygga en hel stad av återvinningsmaterial                                  Barnen har planerat olika fröer och sett dem gro

Förskolan ska sträva efter att barnen ska utveckla förståelse för naturvetenskap och
samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur"
 
Lpfö98/16