Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Välkommen till Katten!

 

På Katten går 10 härliga barn, samtliga födda 2013.

Här på Katten arbetar förskollärarna Emilia och Ulrica.


Under läsåret 18/19 kommer vi att arbeta tematiskt med sagor genom appen Polyglutt. Polyglutt är ett digitalt verktyg för att jobba med läsning och flerspråkighet i förskolan. Vi har valt att arbeta med värdegrundsarbetet Kanin & Igelkott i början av höstterminen för att få en fin gemenskap i barngruppen. 


Vi arbetar även med ett pedagogiskt årshjul där månaderna är indelade i olika områden. Höstterminen arbetar vi främst med värdegrund och språk. Under våren fokuserar vi på matematik, naturvetenskap och teknik. 


Varmt välkomna om ni vill besöka oss och vår verksamhet.