Bonobos Förskola

Information

- Vi är ute i alla väder, tänk därför på att regnkläder, extrakläder och gummistövlar finns på förskolan.

- Prata alltid med personalen vid lämning / hämtning. Meddela om någon annan än vårdnadshavaren hämtar / lämnar barnet.

- Tänk på att följa de tiderna ni schemalagt. Personalens schema läggs efter dessa.

- Vid tillfälliga ändringar av schemat - prata med personalen.

- Ert barns schema ska registreras på Dexter.

- Ni som lämnar ert barn 15 h / vecka följer tiderna 8:45 - 13:45 tisdag, onsdag och torsdag.

- Vid sjukdom eller ledighet - ring / sms:a förskolan ert barns frånvaro.

- All personal på förskolan har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

- Utvecklingssamtal erbjuds två gånger per läsår.

- Två gånger per läsår håller förskolan stängt pga fortbildning, verksamhetsplanering och utvärdering för personalen.

- Förskolans öppettider: 06:00 - 18:00


Vid sjukdom:

- Vid maginfluensa gäller 48-timmarsregeln. Efter senaste kräkning / diarré hålls barnet hemma ytterligare två dygn. Om syskon i barnets familj har maginfluensa hålls barnet också hemma. Detta för att minska smittorisken.

- Vid feber hålls barnet hemma en dag efter att febern försvunnit. Detta för att minska smittorisken.

- Allmäntillstånd råder. Barnet ska orka vara på förskolan och deltaga i den dagliga verksamheten.

                                                                                                                                                         - Folkhälsomyndigheten