Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Välkommen till Fjärilen!


På Fjärilen är vi 12 barn och två pedagoger. Barnen som går på denna avdelningen är tre -och fyra år.

Vi jobbar med barnen utifrån deras intresse, tematiskt och har Läroplanen (Lpfö 98) som grund i arbetet . Temat just nu är "Vännerna i Kungaskogen" där vi kommer lägga extra mycket fokus på just språkutveckling. Under våren kommer vi att fokusera på matematik, naturvetenskap och teknik.


Pedagogerna som jobbar på fjärilen:

Eva och Katarina


Kontakt: 0733 - 39 63 13