Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

På Delfinen är vi 17 barn och tre pedagoger. Barnen som går på denna avdelningen är 1 - 3 år.


Vi jobbar med barnen utifrån deras intresse, tematiskt och har Läroplanen (Lpfö 98) som grund i arbetet . Temat just nu är "Vännerna i Kungaskogen" där vi kommer lägga extra mycket fokus på just språkutveckling, naturvetenskap och teknik.


Pedagogerna som jobbar på Delfinen:

Catti, Katarina och Linda


Kontakt: 0733-396325