Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Välkommen till förskolans blogg! Här kan du läsa om vad de olika avdelningarna gör just nu. 


Kattens temaavslut 

Vi har haft temaavslutning med vårt projekt om Allemansrätten och vår vän Allamensråttan.  

Vid vårt temaavslut hade vi en tipsrunda i skogen med frågor som berör om just Allemansrätten. I samband med temaavslutningen träffade vi Skräptrollet. Skräptrollet berättade för oss att det är viktigt att vi tar hand om vår skog och natur. Vi fick därför påsar från Håll Sverige Rent och började med nästa projekt i vårt område kring naturvetenskap. 


Barnen har varit väldigt nyfikna och engagerade kring att plocka skärp för att göra naturen fin. 


Vi har även kollat på avsnitt från Urskola.se om Barr och Pinne. Där finns flera olika avsnitt som bland annat handlar om ex Allemansrätten, återbrukning och en sopas väg. Ekorren April
Vi har börjat arbeta med naturkunskap och teknik. 
Efter att vi läst boken om Rutan och Randan som handlade om myror så såg vi att barnen visade intresse för dom och vi bestämde oss för att jobba vidare med det. Så valde vi en bok som heter "Barr är bäst." När vi har haft vår utedag i Kronoskogen då letade vi efter myror och myrstack. Vi introducerade vår kubb med barr och myror som barnen har varit med och skapat.
 • "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap"

 • Barnen har även fått så krasse i ägg som dom sedan fick ta med sig hem. Vi har haft teknik där vi testade och såg vad som hände med en ballong som var uppblåst och satte det på ett band och åkte iväg. Tekniken var rolig och enkel!
 • "Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att utforska hur enkel teknik fungerar- Lpfö98"

 • Katten april 


  Vi har samtalat med barnen om Allemansrätten, vad man får och inte får göra i skogen. Lite som regler i naturen. Vi har varit ute i skogen mycket och där haft med oss boken Ali, Sara och Allemansrätten  och samtalat om alla delar i allemansrätten. Vi har haft stöd av vår vän Allemansråttan som varit med hela tiden. Barnen är väldigt vetgiriga och har lärt sig en hel massa i ämnet. I anslutning till detta har vi låtit barnen göra en egen bok i om allemansrätten där de har fått träna sig att skriva för hand samt öva finmotorik med att klippa. 
  • I läroplanen står följande:
  • "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap"

  Katten

  Vi har arbetat med matematik som vårt fokusområde sen januari månad. Vi har nu haft temaavslutningen och kommer att fokusera på naturvetenskap och teknik fram till sommaren.

  På vårt område kring matematik har vi läst och arbetat med sagoböckerna Rutan och Randan som beror olika matematiska begrepp. På bilderna kan ni se att vi har sorterat våra strumpor, vi har sorterat klossar både efter färg och form. Vi har hoppat längdhopp och lekt sagan om De tre Bockarna Bruse. Vi har även mätt oss med olika föremål, på bilden ser ni att vi har mätt oss med hjälp utav leksaksspadar. 

  När vi hade vår reflektion tillsammans med barnen på avdelningen var det bland annat detta dem berättade för oss att dem hade lärt sig om matematik. 

  Läroplan för Förskolan 98/16:
  Förskolan ska sträva efter att varje barn:
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

  Delfinen Mars

  Delfinen 
  Februari


  Siffran 8 är det dags att göra spindlar! Med frigolit kula och piprensare till ben och vi målar ögon med tuschpennor.


  Vi uppmärksammar Alla hjärtans dag med att trycka hjärtan av toarullar på papper.
  När vi pratade om siffran 7 fick vi i uppdrag att göra kikare som vi skulle spana med på ekorrar och fettråttan. Spännande!

  Katten

  Under de tre första månaderna på detta året fokuserar vi inom området för matematik. På Kattens avdelning arbetar vi med materialet Rutan & Randan för att synliggöra matematik på ett roligt och spännande sätt. Det finns fem böcker som handlar olika områden inom matematik. Vi har läst och arbetat med böckerna om mönster och mängd. Nu kommer vi att fortsätta med nästa bok som benämner begreppet mäta.  

   

  En dag fick vi ett uppdrag från Rutan & Randan att Randan tagit en skatt och gömt någonstans i byn. Vi fick skanna en QR kod och där fick vi reda på att vi skulle följa en navigation på lärplattan för att hitta ledtrådarna som var gömda runt om i Tomelilla.


  Vi begav oss iväg på våra två elcyklar med en lärplatta vid varje cykel. Barnen hade full koll på om vi var på rätt håll enligt gps. 
  Läroplan för förskolan 98/16: 

  Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  *utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

  *utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, 
  *utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  *utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

  Januari Delfinen

  På delfinens avdelningar har vi skapat ett sifferträd. 

  Barnen fick sen skapa ugglor med hjälp av deras handavtryck. Vi ritade av barnens händer och sedan fick dem pynta dem med fjädrar och ögon.

  På den nedersta grenen sitter där 1 uggla och sen går det upp enda till 5 ugglor på den översta trädgrenen.

  I denna aktivitet tränar vi på antal och skapande förmågan.


  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och dram.”


  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”


  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”


  Nu i Januari så har vi vårt års hjul med matematik i fokus och detta är jätte spännande tycker barnen. Det finns så många roliga och lärorika sätt att arbeta med matematik.

  Då vi använder oss av Qr-koder kan barnen lätt scanna av sagor vi har i vår "Sago hörna".

   I boken "Pino räknar" lär barnen sig att räkna från 1-10.


  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder,mönster,antal,ordning,tal,mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta"

  Vi på delfinen har valt att arbeta med boken "Snurran räknar djur".

  Snurran är en busig liten katt unge som letar efter en kompis att leka med och i bokens gång träffar hon på flera roliga kompisar. Tillsammans räknar vi från 0-10. 

  Just nu arbetar vi extra med siffrorna 0-2. Vi kommer sen på ett lärorikt och spännande sätt att ta oss genom från 0-10.


    "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att urskilja,uttrycka,undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp"