Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Välkommen till förskolans blogg! Här kan du läsa om vad de olika avdelningarna gör just nu. 


Delfinen 
Februari


Siffran 8 är det dags att göra spindlar! Med frigolit kula och piprensare till ben och vi målar ögon med tuschpennor.


Vi uppmärksammar Alla hjärtans dag med att trycka hjärtan av toarullar på papper.
När vi pratade om siffran 7 fick vi i uppdrag att göra kikare som vi skulle spana med på ekorrar och fettråttan. Spännande!

Katten

Under de tre första månaderna på detta året fokuserar vi inom området för matematik. På Kattens avdelning arbetar vi med materialet Rutan & Randan för att synliggöra matematik på ett roligt och spännande sätt. Det finns fem böcker som handlar olika områden inom matematik. Vi har läst och arbetat med böckerna om mönster och mängd. Nu kommer vi att fortsätta med nästa bok som benämner begreppet mäta.  

 

En dag fick vi ett uppdrag från Rutan & Randan att Randan tagit en skatt och gömt någonstans i byn. Vi fick skanna en QR kod och där fick vi reda på att vi skulle följa en navigation på lärplattan för att hitta ledtrådarna som var gömda runt om i Tomelilla.


Vi begav oss iväg på våra två elcyklar med en lärplatta vid varje cykel. Barnen hade full koll på om vi var på rätt håll enligt gps. 
Läroplan för förskolan 98/16: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

*utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

*utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, 
*utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
*utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Januari Delfinen

På delfinens avdelningar har vi skapat ett sifferträd. 

Barnen fick sen skapa ugglor med hjälp av deras handavtryck. Vi ritade av barnens händer och sedan fick dem pynta dem med fjädrar och ögon.

På den nedersta grenen sitter där 1 uggla och sen går det upp enda till 5 ugglor på den översta trädgrenen.

I denna aktivitet tränar vi på antal och skapande förmågan.


”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och dram.”


”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”


”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”


Nu i Januari så har vi vårt års hjul med matematik i fokus och detta är jätte spännande tycker barnen. Det finns så många roliga och lärorika sätt att arbeta med matematik.

Då vi använder oss av Qr-koder kan barnen lätt scanna av sagor vi har i vår "Sago hörna".

 I boken "Pino räknar" lär barnen sig att räkna från 1-10.


"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder,mönster,antal,ordning,tal,mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta"

Vi på delfinen har valt att arbeta med boken "Snurran räknar djur".

Snurran är en busig liten katt unge som letar efter en kompis att leka med och i bokens gång träffar hon på flera roliga kompisar. Tillsammans räknar vi från 0-10. 

Just nu arbetar vi extra med siffrorna 0-2. Vi kommer sen på ett lärorikt och spännande sätt att ta oss genom från 0-10.


  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att urskilja,uttrycka,undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp"