Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Välkommen till förskolans blogg! Här kan du läsa om vad de olika avdelningarna gör just nu. 


Ekorren har så smått påbörjat höstens arbete med skapande och naturupplevelser

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin:
*  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur
*  förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
Lpfö 18

September 2019 EkorrenVi har tränat barnen i att se lika/ olika och tagit hjälp av Babblarna. Barnen får själva hitta "lika" och sätta fast bredvid den andra. Även de minsta klarar det galant!Att sortera är en del

 av matematikens grunder.


"Förskolan ska sträva efter att ge varje barn utvecklar sin matematiska förmåga 

att följa och föra resonemang"

Lpfö 18: