Bonobos Förskola

Välkommen till förskolans blogg! Här kan du läsa om vad de olika avdelningarna gör just nu.


Katten

Vårterminen på Katten

Under vårterminen fokuserar vi lite extra på språkundervisning genom att arbeta med Bornholmsmodellen. Genom att undervisa på detta sättet skapar vi lustfyllda aktiviteter som bidrar till ökad språkutveckling. 

Vi följer upplägget som står beskrivit i Bornholmsmodellen som är:

* Upprop

* Veckans ramsa

*Högläsning

*Sånglek

* Språklek

*Avslutning. 

Varje språkundervisning avslutas på samma sätt varje gång genom ramsan "ringeli ringeli rosen" ihop med rörelser till. VI ser stor utveckling hos barnen när vi har utgått från bornholmsmodellen. Barnen har fått bland annat fått träna på sammansatta ord, instruktioner, rim och ramsor med mera. 


Vi har även fört diagram över vilken frukt som är populärast under en vecka bland barnen på avdelningen. Detta synliggjorde vi genom ett stapeldiagram med bilder av frukterna.   

Ekorren:

Att ta hand om sin kropp

Barn älskar musik och vi pedagoger tar givetvis tillfället i akt att använda oss av det med barnen. För att kroppen ska må bra bör man röra på sig och det vill vi förmedla till barnen. Miniröris är mycket bra att använda till detta och samtidigt fångar det  barnens intresse. Här ser vi två barn som kan imitera en elefant och stå på ett ben samtidigt. 


"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande" 

Lpfö 18

Ekorren

Barnkonventionen - barns rättigheter

Barns rättigheter måste vi ta vara på och visa barnen att Barnkonventionen finns. De ska veta vilka rättigheter de har och dessa böcker hjälper dem att bli medvetna om det. Vi har läst boken ett par gånger (det finns allt som allt 20 st) och barnen har fått lära sig olika sätt att lugna sig om de blir arga. Som till exempel att räkna till tio, massera varandra också vidare. De har även fått träna sig på TAKK-tecknet Lugn som vi använder i vardagen.

Vi får finbesök!

Nu när det var påsk fick vi fint besök på förskolan av Påskharen! Barnen blev glatt överraskade när de fick en påskpresent: en god kaka! Mmm den var mumsig!

"Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer ..." 

Lpfö 18

Naturkunskap med Ekorrarna

Barnen på Ekorren skall få plantera krasse till påsk som en del i att lära sig hur det går till när ett frö gror och växer. Vad behöver ett frö för att bli en växt egentligen? Eftersom det är påsk passar vi på att låta dem göra en liten kruka om de får måla i gult och dekorera med en kanin i valfri färg. "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen"

Lpfö 18


Delfinen


Vi besöker skogen ofta då detta är ett stort intresse för barnen. Vi utforskar och ser vad som finns i vår natur.

Här har barnen fått syn på några gräsänder som dyker ner med huvudet i vattnet. Vi diskuterar varför änderna gör så och vad det är för mat dem får upp ifrån botten på ån. 

På delfinen använder vi oss av kompiskorten med Kanin och Igelkott.

I böckerna kan vi läsa hur man "Dela med dig", "Säga stopp" "Säga förlåt" m.m


Ekorrarna fortsätter att träna sig i att använda ordet Stopp i olika sammanhang. Vi tittar på stoppskyltar och talar med barnen om hur de ska agera när de ser en sådan skylt.


"Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen"Lpfö 18

Sagolåda: Petter och hans fyra getter

Vi arbetar med sagolådor eftersom det är något barnen älskar. En vanlig bok är precis lika bra men inte lika intressant för barnen på Ekorren. Genom att läsa för dem kommer deras ordförråd bli rikare och om detta står det i Läroplanen: "Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera"

 Lpfö 18 

Ekorrarna säger: Stopp!

Barnen på ekorren ska lära sig att det går att säga ifrån om någon gör någonting man inte gillar. Genom att hålla handen framför sig och säga: "stopp"! förmedlar man att det inte känns ok. Vi har låtit barnen göra varsin tydlig bild av handen och sätter dessa på väggen för att de ska minnas.

 Om detta står i Läroplanen för förskolan:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet" 

Lpfö 18

 

Ekorren går till förskolans bibliotek varje onsdag

På förskolans bibliotek är tanken att barnen ska få välja ut en bok och vi läser den tillsammans. Dit går vi en gång i veckan med endast två barn för att kunna fokusera ordentligt på de två som är med. Barnen är väldigt uppmärksamma eftersom det är en bok de själva har valt och älskar dessutom att stämpla på lånekortet. Detta är för att skapa nyfikenhet på böcker och läsning vilket stärker språket.

Adventskalender på Katten

Nu när det är december månad har Katten fått en adventskalender av vår kompis Kanin. Bakom varje julgranskula finns en QR kod gömd. Varje dag dras ett namn från dem magiska julburken och de barnet blir dagens julvärd.

Julvärden får klippa av snögubben som räknar ner dagarna till julafton, julvärden får även tända ljuset i adventsljusstaken samt skanna koden.


Innan första advent skapade även varje barn ett adventsljus av naturmaterial.


Bland våra uppdrag har vi än så länge tränat på våra luciasånger, bakat pepparkakor, skapat pepparkakshus av papper som barnen fått dekorerat. Julkalendern fortsätter ända fram till 20 december. 

Ekorren november 2019

Digitalisering är ett nytt ämne i läroplanen och här lyssnar vi på sånger med hjälp av QR-koder och ipad som barnen själva skannar koden med.

Ekorrarna har varit i parken och letat efter saker som inte hör hemma i naturen. Barnen hade väldigt bra koll på detta! Bra jobbat!

Vi på FJÄRILEN inviger Bonobos bibliotek. Nya spännande böcker att läsa och titta i.

Vi lär oss nåt nytt på KATTEN. Med den nya läroplanen ska vi erbjuda DIGITALISERING på förskolan.

På KATTEN fortsätter vi med att jobba med värdegrunden med Kanin och Igelkott. Vi pratar om att säga STOPP och visa KÄNSLOR.

Matematik på Ekorren

Vi har arbetet med matematik i vårt Björntema. Sagan om Guldlock är grunden och barnens uppgift var att sortera stora, mellan och små föremål vid rätt björn.

Lpfö 18:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp"

FJÄRILARNA arbetar med sagoböcker, där barnen tar med vars en bok hemifrån och vi utgår från den i vårt skapande, utevistelse och i samlingarna. Spännande!

KATTEN har fokus på värdegrund där vi utgår från kompisböckerna om Kanin och Igelkott. Vi samtalar om samarbete, säga förlåt och stärka självkänslan.

Ekorren har så smått påbörjat höstens arbete med skapande och naturupplevelser

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin:

* förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur

* förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Lpfö 18

September 2019 Ekorren

Vi har tränat barnen i att se lika/ olika och tagit hjälp av Babblarna. Barnen får själva hitta "lika" och sätta fast bredvid den andra. Även de minsta klarar det galant!Att sortera är en del

av matematikens grunder.


"Förskolan ska sträva efter att ge varje barn utvecklar sin matematiska förmåga

att följa och föra resonemang"

Lpfö 18: