Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Välkommen till förskolans blogg! Här kan du läsa om vad de olika avdelningarna gör just nu. 


Ekorren november 2019


Digitalisering är ett nytt ämne i läroplanen och här lyssnar vi på sånger med hjälp av QR-koder och ipad som barnen själva skannar koden med.


Ekorrarna har varit i parken och letat efter saker som inte hör hemma i naturen. Barnen hade väldigt bra koll på detta! Bra jobbat!

Vi på FJÄRILEN inviger Bonobos bibliotek. Nya spännande böcker att läsa och titta i.

Vi lär oss nåt nytt på KATTEN. Med den nya läroplanen ska vi erbjuda DIGITALISERING på förskolan. 

På KATTEN fortsätter vi med att jobba med värdegrunden med Kanin och Igelkott. Vi pratar om att säga STOPP och visa KÄNSLOR.

Matematik på Ekorren
Vi har arbetet med matematik i vårt Björntema. Sagan om Guldlock är grunden och barnens uppgift var att sortera stora, mellan och små föremål vid rätt björn.

Lpfö 18: 
"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:   
- sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp"

FJÄRILARNA arbetar med sagoböcker, där barnen tar med vars en bok hemifrån och vi utgår från den i vårt skapande, utevistelse och i samlingarna. Spännande!

KATTEN har fokus på värdegrund där vi utgår från kompisböckerna om Kanin och Igelkott. Vi samtalar om samarbete, säga förlåt och stärka självkänslan.

Ekorren har så smått påbörjat höstens arbete med skapande och naturupplevelser

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin:
*  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur
*  förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
Lpfö 18

September 2019 EkorrenVi har tränat barnen i att se lika/ olika och tagit hjälp av Babblarna. Barnen får själva hitta "lika" och sätta fast bredvid den andra. Även de minsta klarar det galant!Att sortera är en del

 av matematikens grunder.


"Förskolan ska sträva efter att ge varje barn utvecklar sin matematiska förmåga 

att följa och föra resonemang"

Lpfö 18: