Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Vår Förskola

Bonobos Förskola är en privat förskola och består av av tre avdelningar:
- Delfinen och Ekorren - här går våra yngsta barn, 1 - 3 år
- Fjärilen - här går våra 4 och  5-åringar


Öppettider:
Måndag - Fredag: 6.00 – 18.30 Förskolan är öppen hela sommaren - dvs, verksamheten stänger inte. Inga barn placeras om under semesterveckorna.

Verksamheten
Förskolan lägger största vikt vid att Ditt barn ska få en bra start i livet,  känna trygghet i förskolan och få utveckla sina färdigheter, stärka sin självkänsla och sitt egenvärde samt lära sig att fungera i grupp.Vi arbetar utifrån varje barns behov där alla pedagoger arbetar utefter samma tankar och förhållningssätt.
Att ha roligt tillsammans är viktigt vid barns inlärning.
Vi upptäcker platser och tar tillvara på situationer (Fångar Ögonblicket) såväl inomhus som utomhus.

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan - Lpfö 98 (rev 2010)


Sjukanmälan
Förskolan följer Socialstyrelsens rekommendationer angående smitta i förskolan och hur denna kan begränsas och förbyggas.

Klagomålshantering -
om ni har något klagomål, vänligen framför detta till Petra Haraldsson, förskolechef.