Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Sensommaren 2017  - Detta har vi gjort

Vi har varit på kolonin i sommar och där har vi även arbetat lite med saker man annars brukar göra inomhus, till exempel att måla.


Under hösten kommer vi att arbeta med Babblarna och träna på de olika färgerna. Vi har redan börjat lite smått med detta


Fri lek är väldigt viktigt för barns utveckling och det 

har vi haft både ute och inne


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära".

Lpfö 98/10