Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Februari- vi arbetar med matematik
som ju i förskolan görs på många olika sätt. Vi räknar, sorterar, skapar, mäter och mycket mer. Det finna allt möjligt att arbeta med;
Lego, klossar och även frukt kan man räkna matematik med.


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Lpfö 98/16
Januari månad

* När snön kom var vi ute i det härliga vädret! 

* Även inomhus har vi haft fullt upp med julgransplundring, aktiviteter,
sång, dans 
och annat skoj.
* Nu ligger nytt fokus på matematik och kommer att göra det till och med mars månad: 

Lpfö98/16:"Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning samt grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp. Även mätning, tid och förändring".****************************************************************

Ekorr-Jul

Julkalender 

Pepparkaksbak

Tomten kom på besök!

Julklappar till alla barnen!

Vi vill tacka alla barn och föräldrar för terminen som gått samt önska en God Jul och ett Gott nytt år. Vi ses i januari!
Hälsningar personalen

****************************************************************

Senhöst på ekorren

Det är viktigt att kunna skriva sitt namn det vet ju alla, men när man är yngre än tre år kan man ju inte arbeta med det.
Det man kan göra med barnen i den åldern är ju att lära dem känna igen sin bild och ev sitt namn.
På sikt kommer de att känna igen sitt namn och kan därefter börja öva på att skriva det.


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den".

Lpfö 98/10Vi har köpt in två elcyklar för att möjliggöra att barnens omvärld blir lite större. De är ju till naturen nyfikna och vill veta mer om allt om det mesta. Med cyklarna har vi många möjligheter att ta barnen längre bort i närområdet och andra platser. Naturen har mycket att bjuda på
och upphör inte att ge nya funderingar och tillfällen till samtal med barnen. 


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap"

Lpfö 98/10Barnen ska få skapa med olika material för att utveckla sin kreativitet enligt läroplanen. 

De uppskattar skapande vilket gör saken ännu bättre för dem.


"Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" 

Lpfö 98/10

Barnen bör träna sin motorik ganska ofta. Det är bra att träna på detta utomhus på en lekplats där man klättrar, hoppar och springer.
 Man känner hur kroppen fungerar när man åker rutschkana eller gungar. 

"

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande".

-Lpfö 98/10Under september och oktober har vi varit mycket ute både på gården och i skogen där vi har tränat oss på att klättra, hoppa och springa.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande".

-Lpfö 98/10


Våra vänner Snick och Snack har fått någonstans att bo -okt

Vi har även pysslat och skapat i olika material

Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Lpfö 98/10