Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

Välkommen till Katten!

 

På Katten går 11 härliga barn, samtliga födda 2012.

Här på Katten arbetar förskollärarna Emilia och Marie. 


Under läsåret 17/18 kommer vi att tematiskt arbeta med värdegrundsmaterialet "Vännerna i Kungaskogen". Genom att arbeta tematiskt får vi en röd tråd i arbetet kring matematik, värdegrund, språk, naturvetenskap och teknik på ett lek -och lustfyllt sätt. Vi arbetar även med ett pedagogiskt årshjul där månaderna är indelade i olika områden. Höstterminen arbetar vi främst med värdegrund och språk. Under våren kommer vi att fokusera på matematik, naturvetenskap och teknik.